Reglement Creatieve Ondernemer 2017-2018

Reglement

Artikel 1
De creativiteitswedstrijd voor Ondernemers ‘De Creatieve Ondernemer’ wordt ingericht door UNIZO, samen met de POM West – Vlaanderen en richt zich naar ondernemers de provincie West-Vlaanderen. Doelstelling is om de aanwezige creativiteit en innovatie bij de ondernemingen bij een breed publiek in de kijker te zetten en op die manier West – Vlaanderen op de kaart te zetten als creatieve en ondernemende provincie. Deze wedstrijd wordt 2- jaarlijks georganiseerd en wordt afgewisseld met de verkiezing van de ‘KMO laureaat West – Vlaanderen’ de prijs voor de meest performante KMO van West - Vlaanderen.

Artikel 2
Alle ondernemingen met maatschappelijke zetel binnen de provincie West-Vlaanderen en die met eigen middelen hun zaak runnen, kunnen zich kandidaat stellen. Het gaat om familiale ondernemingen die zelfstandig en onafhankelijk zijn, uit alle sectoren en beroepen. Het deelnemend bedrijf telt maximaal 10 werknemers. Dochters of filialen van multinationals of grootbedrijven worden uitgesloten. De ondernemer moet de zelfstandige activiteit uitvoeren in hoofdberoep.

Artikel 3
Kandidaatstelling gebeurt door opmaak van een dossier volgens de criteria op het wedstrijdformulier via de website www.creatieveondernemer.be. Het dossier moet vóór 16 oktober digitaal upgeload worden op de website en dit na voorafgaande nominatie of registratie via de website. Nomineren of registreren is mogelijk tot 2 oktober. Het verdient aanbeveling het dossier zo uitgebreid mogelijk te voorzien van ondersteunend materiaal (folders, gadgets, persartikels, ,..).

Artikel 4
De jury kent de prijs toe aan de meest creatieve ondernemer van West-Vlaanderen. Creativiteit wordt hierbij als volgt gedefinieerd: ‘Creativiteit is een eigen kenmerk, een eigen invulling van het ondernemerschap, waardoor de ondernemer zich onderscheidt van anderen in dezelfde branche of in het brede ondernemerslandschap’. Het gaat met andere woorden om vernieuwende elementen waarbij de onderneming zich onderscheidt van haar sectorgenoten. Dit kan op het gebied van vestiging, inrichting, communicatie, taal, reclame, marketing, productie, productontwikkeling, personeelsbeleid, milieuzorg, energiebeleid, veiligheid, innovatieve samenwerkingsverbanden of op vlak van maatschappelijk verantwoord ondernemen…

Artikel 5
Door UNIZO wordt een onafhankelijke jury samengesteld. Het secretariaat van de jury wordt waargenomen door de regiodirectie van UNIZO West-Vlaanderen zonder stemrecht. De samenstelling van de jury kan op elk moment worden opgevraagd.

Artikel 6
De provinciale jury zal op basis van de binnengekomen dossiers, en na een regionale selectieronde een top 5 vastleggen. Die top 5 zal in de aanloop van de slotshow bezocht worden door de jury. Deze jurering telt mee voor 75% van de score. De jury heeft het recht de correctheid van de verstrekte gegevens te controleren of te laten controleren. De jury kan aanvullende informatie vragen aan de deelnemer of aan andere instellingen belast met de registratie van de bedrijfsgegevens. Tegen de beslissing van de jury is geen beroep mogelijk. De jury is geen verantwoording verschuldigd ten aanzien van haar beslissingen.

Artikel 7
Naast de jurering door de jury levert een stemming door het publiek de overige 25% van de score.
Het publiek zal kunnen meestemmen op de 5 genomineerden vanaf 10 november tot 23 november 2017 via de website. Bij ex aequo is de score van het publiek doorslaggevend.
De organisatie heeft het recht de uitgebrachte stemmen te controleren en hierover informatie in te winnen bij de personen die de stem hebben uitgebracht.
Bij vermoeden van onregelmatigheden heeft de organisatie het recht de betrokken stemmen ongeldig te verklaren.

Artikel 8
Van de TOP 5 wordt een promotionele bedrijfsfilm gemaakt die wordt vertoond aan het publiek op de avond van het gala. De winnaar zal gehuldigd worden tijdens het Gala van de Creativiteit op donderdag 30 november.

Artikel 9
De winnende onderneming mag gedurende één jaar, of tot de volgende uitreiking, de titel ‘Creatieve Ondernemer van West-Vlaanderen’ dragen, daarbij kan gedurende 2 jaar ook het logo van ‘Creatieve Ondernemer’ worden gebruikt bij alle communicatie. De winnaar krijgt een mooi prijzenpakket aangeboden door de organisatie.

Artikel 10
Iedere zelfstandige ondernemer kan slechts één dossier indienen. Top 10 genomineerden van de voorbije drie edities van “Creatieve Ondernemer” kunnen niet opnieuw een dossier indienen.
Een ondernemer kan slechts één maal tot Creatieve Ondernemer van het jaar worden verkozen.

Artikel 11
Verloop van de wedstrijd
De wedstrijd verloopt in 6 verschillende fases:
Fase 1: Inschrijving/Nominatie (voor 02/10/2017)
Fase 2: Opstelling en indiening van het dossier (voor 14/10/2017)
Fase 3: Provinciale jurering en bekendmaking TOP 5 (09/11/2017)
Fase 4: Publieksstemming voor de provinciale kandidaten geopend (10/11/2017)
Fase 5: Jury doet bedrijfsbezoeken bij de TOP 5
Fase 6: Uitreiking van de West-Vlaamse Creatieve Ondernemer 2017-2018 (30/11/2017)

Artikel 12
De deelnemer mag rekenen op een vertrouwelijke behandeling van zijn/haar deelname en van de door hem/haar verstrekte gegevens, conform de wettelijke bepalingen.
Wie door de jury verkozen wordt, geeft UNIZO de toestemming om de naam van het bedrijf en de bedrijfsleiding (alsook niet-financiële en andere nuttige gegevens) zonder compensatie te gebruiken in de context van de wedstrijd Creatieve Ondernemer 2017-2018. Dit geldt eveneens voor al het fotomateriaal, video en audio-opnames, ongeacht het doel waarvoor dit zou worden gebruikt.

Artikel 13
Wie deelneemt aan de Creatieve Ondernemer 2017-2018 verklaart zich uitdrukkelijk akkoord met dit reglement.